Skip links

Tham quan trường nội trú
đến Châu Á &; Trung Đông

Gặp gỡ các trường nội trú
đang đến thăm Châu Á &; Trung Đông

Mang theo cả gia đình bạn
và cùng nhau tìm hiểu về tính cách độc đáo của mỗi trường nội trú.

Cách tốt nhất để biết một trường học là bước vào khuôn viên của nó. Tóm lại, điều tốt nhất tiếp theo là gặp mặt trực tiếp các trường khi họ đến thăm các thành phố của chúng tôi. Tại Sesameed, chúng tôi tự hào đối chiếu lịch trình thăm châu Á của các trường nội trú hàng đầu của Mỹ và trình bày thông tin theo cách tạo điều kiện cho các gia đình dễ dàng tìm kiếm và đăng ký các buổi tiếp tân trường mong muốn của họ. Mang cả gia đình của bạn đi cùng và cùng nhau tìm hiểu về tính cách độc đáo của mỗi trường nội trú.

Chúng tôi độc lập 100%; chúng tôi không yêu cầu bất kỳ sự chứng thực nào từ bất kỳ trường nội trú nào; gia đình có thể liên hệ trực tiếp với bất kỳ trường nội trú nào bất cứ lúc nào. Đọc thêm về Mô hình của chúng tôi.

Tất cả thời gian được trình bày theo giờ địa phương.

Phiên bản beta: Xin lưu ý rằng chúng tôi hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm beta cho trang này và sẽ cập nhật trang web một cách thường xuyên.

SchoolEvent NameBoarding GradeCityDateGenderTimeVenueAction
Choate Rosemary HallReceptionG9-12Singapore2024/01/10Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Choate Rosemary HallReceptionG9-12Hong Kong2024/01/08Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Choate Rosemary HallReceptionG9-12Tokyo2024/01/05Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Choate Rosemary HallReceptionG9-12Ho Chi Minh City2023/12/13Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Choate Rosemary HallReceptionG9-12Seoul2023/12/11Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Choate Rosemary HallReceptionG9-12Shanghai2023/12/09Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Choate Rosemary HallReceptionG9-12Beijing2023/12/07Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Episcopal High SchoolMeetingG9-12Shanghai2023/12/06Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Cranbrook SchoolsMeetingG9-12Almaty2023/12/05Coed09:00-17:00Ritz CarltonRegistration closed
Northfield Mount HermonMeetingG9-12Almaty2023/12/05Coed09:00-17:00The Ritz CarltonRegistration closed
Pomfret SchoolReceptionG9-12Almaty2023/12/05Coed09:00-17:00The Ritz Carlton - Esentai TowerRegistration closed
Episcopal High SchoolMeetingG9-12Shanghai2023/12/05Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Cranbrook SchoolsMeetingG9-12Almaty2023/12/04Coed09:00-12:00Ritz CarltonRegistration closed
Northfield Mount HermonMeetingG9-12Almaty2023/12/04Coed09:00-17:00The Ritz CarltonRegistration closed
Pomfret SchoolReceptionG9-12Almaty2023/12/04Coed09:00-17:00The Ritz Carlton - Esentai TowerRegistration closed
Episcopal High SchoolReceptionG9-12Shanghai2023/12/04Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Northfield Mount HermonMeetingG9-12Almaty2023/12/03Coed09:00-17:00The Ritz CarltonRegistration closed
Cranbrook SchoolsMeetingG9-12Almaty2023/12/03Coed12:00-17:00Ritz CarltonRegistration closed
Episcopal High SchoolMeetingG9-12Beijing2023/12/03Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Episcopal High SchoolReceptionG9-12Beijing2023/12/02Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Milton AcademyReceptionG9-12Hong Kong2023/12/02Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Episcopal High SchoolMeetingG9-12Beijing2023/12/01Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Episcopal High SchoolMeetingG9-12Seoul2023/11/30Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Episcopal High SchoolMeetingG9-12Seoul2023/11/29Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Frederick Gunn SchoolMeetingG9-12Shenzhen2023/11/25Coed09:00-13:30TBDRegistration closed
The Frederick Gunn SchoolMeetingG9-12Shenzhen2023/11/24Coed09:00-17:30TBDRegistration closed
Cushing AcademyMeetingG9-12Singapore2023/11/23Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Frederick Gunn SchoolMeetingG9-12Shanghai2023/11/22Coed09:00-17:30TBDRegistration closed
Cushing AcademyMeetingG9-12Singapore2023/11/22Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Milton AcademyMeetingG9-12Beijing2023/11/21Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Cushing AcademyMeetingG9-12Ho Chi Minh City2023/11/21Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Avon Old Farms SchoolMeetingG9-12Seoul2023/11/21Boys09:00-17:00TBDRegistered
The Frederick Gunn SchoolMeetingG9-12Shanghai2023/11/21Coed09:00-17:30TBDRegistration closed
Milton AcademyMeetingG9-12Beijing2023/11/20Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Cushing AcademyMeetingG9-12Ho Chi Minh City2023/11/20Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Millbrook SchoolReceptionG9-12Hong Kong2023/11/20Coed17:00-19:00TBDRegistration closed
Avon Old Farms SchoolMeetingG9-12Seoul2023/11/20Boys09:00-17:00TBDRegistration closed
The Frederick Gunn SchoolMeetingG9-12Shanghai2023/11/20Coed09:00-17:30TBDRegistration closed
Milton AcademyMeetingG9-12Beijing2023/11/19Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Cushing AcademyMeetingG9-12Hanoi2023/11/19Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Avon Old Farms SchoolMeetingG9-12Seoul2023/11/19Boys09:00-17:00TBDRegistration closed
Dana Hall SchoolGE Roadshow Student Information SessionsG9-12Seoul2023/11/19Girls10:00-15:00Lotte HotelRegistration closed
Deerfield AcademyReceptionG9-12Seoul2023/11/19Coed16:30-18:00Shilla Hotel Marronier HallRegistration closed
Northfield Mount HermonReceptionG9-12Seoul2023/11/19Coed15:00-17:00InterContinental ParnasRegistration closed
Millbrook SchoolMeetingG9-12Shanghai2023/11/19Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Frederick Gunn SchoolMeetingG9-12Shanghai2023/11/19Coed09:00-17:30TBDRegistration closed
Cardigan Mountain SchoolBoarding School Fair For Japanese Families — TokyoG6-9Tokyo2023/11/19Boys13:00-16:00Prince Sakura Tokyo/ShinagawaRegistration closed
Cushing AcademyBoarding School Fair For Japanese Families — TokyoG9-12Tokyo2023/11/19Coed13:00 - 16:00Prince Sakura Tokyo/ShinagawaRegistration closed
Milton AcademyMeetingG9-12Beijing2023/11/18Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Cushing AcademyMeetingG9-12Hong Kong2023/11/18Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Dana Hall SchoolHong Kong Admission WorkshopG9-12Hong Kong2023/11/18Girls18:00-19:3013/F Chinachem Hollywood Centre 1 Hollywood Road, Central, Hong KongRegistration closed
Avon Old Farms SchoolMeetingG9-12Seoul2023/11/18Boys09:00-17:00TBDRegistration closed
Millbrook SchoolReceptionG9-12Shanghai2023/11/18Coed16:00-18:00TBDRegistration closed
The Williston Northampton SchoolMeetingG9-12Tokyo2023/11/18Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Millbrook SchoolMeetingG9-12Beijing2023/11/17Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Milton AcademyMeetingG9-12Beijing2023/11/17Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Frederick Gunn SchoolMeetingG9-12Beijing2023/11/17Coed09:00-17:30TBDRegistration closed
Avon Old Farms SchoolMeetingG9-12Ho Chi Minh City2023/11/17Boys09:00-17:00TBDRegistration closed
Cushing AcademyMeetingG9-12Hong Kong2023/11/17Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Northfield Mount HermonReceptionG9-12Hong Kong2023/11/17Coed19:00-21:00Club LusitanoRegistration closed
The Hill SchoolMeetingG9-12Hong Kong2023/11/17Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Avon Old Farms SchoolMeetingG9-12Seoul2023/11/17Boys09:00-17:00TBDRegistration closed
Cranbrook SchoolsMeetingG9-12Seoul2023/11/17Coed09:00-17:00JW Marriott Hotel SeoulRegistration closed
St. Paul’s SchoolReceptionG9-12Seoul2023/11/17Coed16:00-18:00Grand Hyatt SeoulRegistration closed
Cushing AcademyMeetingG9-12Shanghai2023/11/17Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Deerfield AcademyReceptionG9-12Shanghai2023/11/17Coed16:30-18:00Peninsula Shanghai Sir Elly's RestaurantRegistration closed
Milton AcademyMeetingG9-12Shanghai2023/11/17Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Williston Northampton SchoolMeetingG9-12Tokyo2023/11/17Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Millbrook SchoolReceptionG9-12Beijing2023/11/16Coed17:00-19:00TBDRegistration closed
The Frederick Gunn SchoolMeetingG9-12Beijing2023/11/16Coed09:00-17:30TBDRegistration closed
Mercersburg AcademyMeetingG9-12Hanoi2023/11/16Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Suffield AcademyMeetingG9-12Hanoi2023/11/16Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Avon Old Farms SchoolMeetingG9-12Ho Chi Minh City2023/11/16Boys09:00-17:00TBDRegistration closed
Berkshire SchoolMeetingG9-12Ho Chi Minh City2023/11/16Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Hill SchoolMeetingG9-12Hong Kong2023/11/16Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Cranbrook SchoolsMeetingG9-12Seoul2023/11/16Coed12:00-17:00JW Marriott Hotel SeoulRegistration closed
Rumsey Hall SchoolReceptionG5-9Seoul2023/11/16Coed17:00-19:00Sadan Pubin Seoul ClubRegistration closed
St. Paul’s SchoolMeetingG9-12Seoul2023/11/16Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
St. Stephen’s Episcopal SchoolMeetingG8-12Seoul2023/11/16Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Governor’s AcademyMeetingG9-12Seoul2023/11/16Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Cushing AcademyMeetingG9-12Shanghai2023/11/16Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Milton AcademyMeetingG9-12Shanghai2023/11/16Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Williston Northampton SchoolMeetingG9-12Tokyo2023/11/16Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Frederick Gunn SchoolMeetingG9-12Beijing2023/11/15Coed09:00-17:30TBDRegistration closed
The Hill SchoolMeetingG9-12Hanoi2023/11/15Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Avon Old Farms SchoolMeetingG9-12Ho Chi Minh City2023/11/15Boys09:00-17:00TBDRegistration closed
Berkshire SchoolMeetingG9-12Ho Chi Minh City2023/11/15Coed12:00-17:00TBDRegistration closed
Cranbrook SchoolsMeetingG9-12Seoul2023/11/15Coed09:00-17:00JW Marriott Hotel SeoulRegistration closed
Millbrook SchoolReceptionG9-12Seoul2023/11/15Coed17:00-19:00TBDRegistration closed
The Governor’s AcademyMeetingG9-12Seoul2023/11/15Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Cushing AcademyMeetingG9-12Shanghai2023/11/15Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Milton AcademyReceptionG9-12Shanghai2023/11/15Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
St. Paul’s SchoolReceptionG9-12Taipei2023/11/15Coed16:30-17:30Tung Ho Steel Enterprise Corp.Registration closed
Cranbrook SchoolsMeetingG9-12Tokyo2023/11/15Coed09:00-17:00International House of JapanRegistration closed
The Williston Northampton SchoolMeetingG9-12Tokyo2023/11/15Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Mercersburg AcademyMeetingG9-12Ho Chi Minh City2023/11/14Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Suffield AcademyMeetingG9-12Ho Chi Minh City2023/11/14Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Deerfield AcademyReceptionG9-12Hong Kong2023/11/14Coed16:30-18:00The Hong Kong Club Victoria SuiteRegistration closed
Millbrook SchoolMeetingG9-12Seoul2023/11/14Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Cushing AcademyMeetingG9-12Shanghai2023/11/14Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Milton AcademyMeetingG9-12Shanghai2023/11/14Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Northfield Mount HermonMeetingG9-12Taipei2023/11/14Coed09:00-17:00W Hotel TaipeiRegistration closed
St. Paul’s SchoolMeetingG9-12Taipei2023/11/14Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Cranbrook SchoolsMeetingG9-12Tokyo2023/11/14Coed12:00-17:00International House of JapanRegistration closed
Miss Porter’s SchoolMeetingG9-12Tokyo2023/11/14Girls09:00-17:0009:00-17:00Registration closed
Avon Old Farms SchoolMeetingG9-12Bangkok2023/11/14Boys09:00-17:00TBDRegistration closed
Choate Rosemary HallReceptionG9-12Bangkok2023/11/14Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Williston Northampton SchoolMeetingG9-12Bangkok2023/11/14Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Cushing AcademyMeetingG9-12Beijing2023/11/14Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Frederick Gunn SchoolMeetingG9-12Beijing2023/11/14Coed09:00-17:30TBDRegistration closed
Berkshire SchoolMeetingG9-12Hanoi2023/11/14Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Hill SchoolMeetingG9-12Hanoi2023/11/14Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Avon Old Farms SchoolMeetingG9-12Ho Chi Minh City2023/11/14Boys09:00-17:00TBDRegistration closed
Avon Old Farms SchoolMeetingG9-12Bangkok2023/11/13Boys09:00-17:00TBDRegistration closed
Avon Old Farms SchoolMeetingG9-12Bangkok2023/11/13Boys09:00-17:00TBDRegistration closed
Berkshire SchoolMeetingG9-12Bangkok2023/11/13Coed09:00-12:00Banyan Tree BangkokRegistration closed
Cushing AcademyMeetingG9-12Bangkok2023/11/13Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Emma Willard SchoolMeetingG9-12Bangkok2023/11/13Girls09:00-17:00TBDRegistration closed
Mercersburg AcademyMeetingG9-12Bangkok2023/11/13Coed09:00-17:00Banyan Tree BangkokRegistration closed
Middlesex SchoolMeetingG9-12Bangkok2023/11/13Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
St. Paul’s SchoolMeetingG9-12Bangkok2023/11/13Coed09:00-10:30TBDRegistration closed
Stevenson SchoolMeetingG9-12Bangkok2023/11/13Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Hotchkiss SchoolMeetingG9-12Bangkok2023/11/13Coed08:00-17:30TBDRegistration closed
The Williston Northampton SchoolMeetingG9-12Bangkok2023/11/13Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Cushing AcademyMeetingG9-12Beijing2023/11/13Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Cardigan Mountain SchoolMeetingG6-9Hanoi2023/11/13Boys09:00-17:00TBDRegistration closed
St. Stephen’s Episcopal SchoolMeetingG8-12Hanoi2023/11/13Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Governor’s AcademyMeetingG9-12Hanoi2023/11/13Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Hill SchoolMeetingG9-12Hanoi2023/11/13Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
St. Paul’s SchoolMeetingG9-12Shanghai2023/11/13Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Milton AcademyMeetingG9-12Taipei2023/11/13Coed17:00-19:00Le Meridien TaipeiRegistration closed
Northfield Mount HermonMeetingG9-12Taipei2023/11/13Coed09:00-17:00W Hotel TaipeiRegistration closed
Cranbrook SchoolsMeetingG9-12Tokyo2023/11/13Coed09:00-17:00International House of JapanRegistration closed
Miss Porter’s SchoolMeetingG9-12Tokyo2023/11/13Girls09:00-17:0009:00-17:00Registration closed
Avon Old Farms SchoolMeetingG9-12Bangkok2023/11/12Boys09:00-11:00TBDRegistration closed
Avon Old Farms SchoolMeetingG9-12Bangkok2023/11/12Boys18:00-20:00TBDRegistration closed
Avon Old Farms SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — BangkokG9-12Bangkok2023/11/12Boys13:00-17:00Banyan Tree BangkokRegistration closed
Berkshire SchoolMeetingG9-12Bangkok2023/11/12Coed18:00-20:00Banyan Tree BangkokRegistration closed
Berkshire SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — BangkokG9-12Bangkok2023/11/12Coed13:00-17:00Banyan Tree BangkokRegistration closed
Blair AcademyAmerican Boarding School Fair 2023 — BangkokG9-12Bangkok2023/11/12Coed13:00-17:00Banyan Tree BangkokRegistration closed
Cardigan Mountain SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — BangkokG6-9Bangkok2023/11/12Boys13:00-17:00Banyan Tree BangkokRegistration closed
Choate Rosemary HallAmerican Boarding School Fair 2023 — BangkokG9-12Bangkok2023/11/12Coed13:00-17:00Banyan Tree BangkokRegistration closed
Cranbrook SchoolsAmerican Boarding School Fair 2023 — BangkokG9-12Bangkok2023/11/12Coed13:00-17:00Banyan Tree BangkokRegistration closed
Cushing AcademyAmerican Boarding School Fair 2023 — BangkokG9-12Bangkok2023/11/12Coed13:00-17:00Banyan Tree BangkokRegistration closed
Cushing AcademyMeetingG9-12Bangkok2023/11/12Coed09:00-12:00TBDRegistration closed
Dana Hall SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — BangkokG9-12Bangkok2023/11/12Girls13:00-17:00Banyan Tree BangkokRegistration closed
Emma Willard SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — BangkokG9-12Bangkok2023/11/12Girls13:00-17:00Banyan Tree BangkokRegistration closed
Episcopal High SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — BangkokG9-12Bangkok2023/11/12Coed13:00-17:00Banyan Tree BangkokRegistration closed
Fay SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — BangkokG7-9Bangkok2023/11/12Coed13:00-17:00Banyan Tree BangkokRegistration closed
Groton SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — BangkokG8-12Bangkok2023/11/12Coed13:00-17:00Banyan Tree BangkokRegistration closed
Kent SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — BangkokG9-12Bangkok2023/11/12Coed13:00-17:00Banyan Tree BangkokRegistration closed
Mercersburg AcademyMeetingG9-12Bangkok2023/11/12Coed09:00-12:00Banyan Tree BangkokRegistration closed
Mercersburg AcademyAmerican Boarding School Fair 2023 — BangkokG9-12Bangkok2023/11/12Coed13:00-17:00Banyan Tree BangkokRegistration closed
Middlesex SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — BangkokG9-12Bangkok2023/11/12Coed13:00-17:00Banyan Tree BangkokRegistration closed
Millbrook SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — BangkokG9-12Bangkok2023/11/12Coed13:00-17:00Banyan Tree BangkokRegistration closed
Miss Porter’s SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — BangkokG9-12Bangkok2023/11/12Girls13:00-17:00Banyan Tree BangkokRegistration closed
Northfield Mount HermonAmerican Boarding School Fair 2023 — BangkokG9-12Bangkok2023/11/12Coed13:00-17:00Banyan Tree BangkokRegistration closed
Northfield Mount HermonMeetingG9-12Bangkok2023/11/12Coed17:30-19:00TBDRegistration closed
Pomfret SchoolMeetingG9-12Bangkok2023/11/12Coed09:00-11:00TBDRegistration closed
Pomfret SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — BangkokG9-12Bangkok2023/11/12Coed13:00-17:00Banyan Tree BangkokRegistration closed
Rectory SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — BangkokG5-9Bangkok2023/11/12Coed13:00-17:00Banyan Tree BangkokRegistration closed
Rectory SchoolMeetingG5-9Bangkok2023/11/12Coed09:00-11:00TBDRegistration closed
Salisbury SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — BangkokG9-12Bangkok2023/11/12Boys13:00-17:00Banyan Tree BangkokRegistration closed
St. Paul’s SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — BangkokG9-12Bangkok2023/11/12Coed13:00-17:00Banyan Tree BangkokRegistration closed
St. Paul’s SchoolMeetingG9-12Bangkok2023/11/12Coed09:00-10:00TBDRegistration closed
St. Paul’s SchoolMeetingG9-12Bangkok2023/11/12Coed18:30-19:30TBDRegistration closed
St. Paul’s SchoolReceptionG9-12Bangkok2023/11/12Coed10:00-12:00Banyan Tree Bangkok Jamjuree RoomRegistration closed
Stevenson SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — BangkokG9-12Bangkok2023/11/12Coed13:00-17:00Banyan Tree BangkokRegistration closed
Suffield AcademyAmerican Boarding School Fair 2023 — BangkokG9-12Bangkok2023/11/12Coed13:00-17:00Banyan Tree BangkokRegistration closed
Suffield AcademyMeetingG9-12Bangkok2023/11/12Coed09:00-11:00TBDRegistration closed
The Frederick Gunn SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — BangkokG9-12Bangkok2023/11/12Coed13:00-17:00Banyan Tree BangkokRegistration closed
The Frederick Gunn SchoolMeetingG9-12Bangkok2023/11/12Coed09:00-11:00TBDRegistration closed
The Hotchkiss SchoolReceptionG9-12Bangkok2023/11/12Coed18:00-20:00U Sathorn BangkokRegistration closed
The Hotchkiss SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — BangkokG9-12Bangkok2023/11/12Coed13:00-17:00Banyan Tree BangkokRegistration closed
The Hotchkiss SchoolMeetingG9-12Bangkok2023/11/12Coed09:00-11:30TBDRegistration closed
The Lawrenceville SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — BangkokG9-12Bangkok2023/11/12Coed13:00-17:00Banyan Tree BangkokRegistration closed
The Peddie SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — BangkokG9-12Bangkok2023/11/12Coed13:00-17:00Banyan Tree BangkokRegistration closed
The Taft SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — BangkokG9-12Bangkok2023/11/12Coed13:00-17:00Banyan Tree BangkokRegistration closed
The Webb SchoolsAmerican Boarding School Fair 2023 — BangkokG9-12Bangkok2023/11/12Coed13:00-17:00Banyan Tree BangkokRegistration closed
The Williston Northampton SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — BangkokG9-12Bangkok2023/11/12Coed13:00-17:00Banyan Tree BangkokRegistration closed
Virginia Episcopal SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — BangkokG9-12Bangkok2023/11/12Coed13:00-17:00Banyan Tree BangkokRegistration closed
Westminster SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — BangkokG9-12Bangkok2023/11/12Coed13:00-17:00Banyan Tree BangkokRegistration closed
Westminster SchoolMeetingG9-12Bangkok2023/11/12Coed09:00-11:00TBDRegistration closed
Westover SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — BangkokG9-12Bangkok2023/11/12Girls13:00-17:00Banyan Tree BangkokRegistration closed
Woodberry Forest SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — BangkokG9-12Bangkok2023/11/12Boys13:00-17:00Banyan Tree BangkokRegistration closed
Cushing AcademyMeetingG9-12Beijing2023/11/12Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Cardigan Mountain SchoolHigh School Fair For Vietnamese Families — HanoiG6-9Hanoi2023/11/12Boys15:00-18:00Grand Mercure HanoiRegistration closed
St. Stephen’s Episcopal SchoolMeetingG8-12Hanoi2023/11/12Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Governor’s AcademyHigh School Fair For Vietnamese Families — HanoiG9-12Hanoi2023/11/12Coed15:00-18:00Grand Mercure HanoiRegistration closed
Indian Springs SchoolMeetingG8-12Ho Chi Minh City2023/11/12Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Berkshire SchoolMeetingG9-12Seoul2023/11/12Coed08:00-13:00TBDRegistration closed
St. Paul’s SchoolReceptionG9-12Shanghai2023/11/12Coed06:00-17:00The St. Regis Shanghai JinganRegistration closed
Fay SchoolMeetingG7-9Singapore2023/11/12Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Milton AcademyMeetingG9-12Singapore2023/11/12Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Hill SchoolMeetingG9-12Singapore2023/11/12Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Cranbrook SchoolsChoice Boarding School FairG9-12Tokyo2023/11/12Coed13:00-15:00The Prince Park Tower TokyoRegistration closed
Miss Porter’s SchoolChoice Boarding School FairG9-12Tokyo2023/11/12Girls13:00-17:00The Prince Park Tower TokyoRegistration closed
The Taft SchoolChoice Boarding School FairG9-12Tokyo2023/11/12Coed13:00-16:00The Prince Park Tower TokyoRegistration closed
Cushing AcademyMeetingG9-12Bangkok2023/11/11Coed16:00-17:00TBDRegistration closed
Cushing AcademyMeetingG9-12Beijing2023/11/11Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Cranbrook SchoolsMeetingG9-12Hanoi2023/11/11Coed09:00-17:00InterContinental Hanoi WestlakeRegistration closed
Cardigan Mountain SchoolHigh School Fair For Vietnamese Families — Ho Chi Minh CityG6-9Ho Chi Minh City2023/11/11Boys17:00-20:00Lotte Hotel SaigonRegistration closed
Indian Springs SchoolMeetingG8-12Ho Chi Minh City2023/11/11Coed18:30-20:30Starbucks Dong DuRegistration closed
St. Stephen’s Episcopal SchoolMeetingG8-12Ho Chi Minh City2023/11/11Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Governor’s AcademyHigh School Fair For Vietnamese Families — Ho Chi Minh CityG9-12Ho Chi Minh City2023/11/11Coed17:00-20:00Lotte Hotel SaigonRegistration closed
Berkshire SchoolReceptionG9-12Seoul2023/11/11Coed14:00-15:00TBDRegistration closed
Miss Porter’s SchoolMeetingG9-12Seoul2023/11/11Girls09:00-17:00TBDRegistration closed
Avon Old Farms SchoolMeetingG9-12Singapore2023/11/11Boys09:00-11:00TBDRegistration closed
Avon Old Farms SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG9-12Singapore2023/11/11Boys13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
Berkshire SchoolMeetingG9-12Singapore2023/11/11Coed10:00-12:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
Berkshire SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG9-12Singapore2023/11/11Coed13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
Blair AcademyAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG9-12Singapore2023/11/11Coed13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
Cardigan Mountain SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG6-9Singapore2023/11/11Boys13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
Cate SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG9-12Singapore2023/11/11Coed13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
Choate Rosemary HallAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG9-12Singapore2023/11/11Coed13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
Cranbrook SchoolsAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG9-12Singapore2023/11/11Coed13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
Cushing AcademyAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG9-12Singapore2023/11/11Coed13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
Dana Hall SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG9-12Singapore2023/11/11Girls13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
Deerfield AcademyAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG9-12Singapore2023/11/11Coed13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
Emma Willard SchoolMeetingG9-12Singapore2023/11/11Girls09:00-11:00TBDRegistration closed
Emma Willard SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG9-12Singapore2023/11/11Girls13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
Episcopal High SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG9-12Singapore2023/11/11Coed13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
Fay SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG7-9Singapore2023/11/11Coed13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
Groton SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG8-12Singapore2023/11/11Coed13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
Kent SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG9-12Singapore2023/11/11Coed13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
Mercersburg AcademyAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG9-12Singapore2023/11/11Coed13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
Middlesex SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG9-12Singapore2023/11/11Coed13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
Millbrook SchoolMeetingG9-12Singapore2023/11/11Coed09:00-11:00TBDRegistration closed
Millbrook SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG9-12Singapore2023/11/11Coed13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
Milton AcademyAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG9-12Singapore2023/11/11Coed13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
Northfield Mount HermonAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG9-12Singapore2023/11/11Coed13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
Pomfret SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG9-12Singapore2023/11/11Coed13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
Pomfret SchoolMeetingG9-12Singapore2023/11/11Coed09:00-11:00TBDRegistration closed
Rectory SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG5-9Singapore2023/11/11Coed13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
Rectory SchoolMeetingG5-9Singapore2023/11/11Coed09:00-11:00TBDRegistration closed
Salisbury SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG9-12Singapore2023/11/11Boys13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
St. Paul’s SchoolMeetingG9-12Singapore2023/11/11Coed08:00-10:00TBDRegistration closed
St. Paul’s SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG9-12Singapore2023/11/11Coed13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
St. Stephen’s Episcopal SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG8-12Singapore2023/11/11Coed13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
Stevenson SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG9-12Singapore2023/11/11Coed13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
Suffield AcademyAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG9-12Singapore2023/11/11Coed13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
Suffield AcademyMeetingG9-12Singapore2023/11/11Coed09:00-11:00TBDRegistration closed
The Bement SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG3-9Singapore2023/11/11Coed13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
The Bement SchoolMeetingG3-9Singapore2023/11/11Coed08:00-11:00TBDRegistration closed
The Ethel Walker SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG7-12Singapore2023/11/11Girls13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
The Frederick Gunn SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG9-12Singapore2023/11/11Coed13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
The Hill SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG9-12Singapore2023/11/11Coed13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
The Hill SchoolMeetingG9-12Singapore2023/11/11Coed09:00-11:00TBDRegistration closed
The Hill SchoolMeetingG9-12Singapore2023/11/11Coed18:00-20:00TBDRegistration closed
The Hotchkiss SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG9-12Singapore2023/11/11Coed13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
The Hotchkiss SchoolMeetingG9-12Singapore2023/11/11Coed09:00-11:30TBDRegistration closed
The Lawrenceville SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG9-12Singapore2023/11/11Coed13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
The Madeira SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG9-12Singapore2023/11/11Girls13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
The Peddie SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG9-12Singapore2023/11/11Coed13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
The Taft SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG9-12Singapore2023/11/11Coed13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
The Thacher SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG9-12Singapore2023/11/11Coed13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
The Webb SchoolsAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG9-12Singapore2023/11/11Coed13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
The Williston Northampton SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG9-12Singapore2023/11/11Coed13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
The Williston Northampton SchoolMeetingG9-12Singapore2023/11/11Coed09:00-11:00TBDRegistration closed
Virginia Episcopal SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG9-12Singapore2023/11/11Coed13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
Westminster SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG9-12Singapore2023/11/11Coed13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
Westminster SchoolMeetingG9-12Singapore2023/11/11Coed09:00-11:00TBDRegistration closed
Westover SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG9-12Singapore2023/11/11Girls13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
Woodberry Forest SchoolAmerican Boarding School Fair 2023 — SingaporeG9-12Singapore2023/11/11Boys13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
Cranbrook SchoolsMeetingG9-12Tokyo2023/11/11Coed09:00-17:00International House of JapanRegistration closed
Miss Porter’s SchoolMeetingG9-12Tokyo2023/11/11Girls09:00-17:00TBDRegistration closed
Berkshire SchoolMeetingG9-12Beijing2023/11/10Coed08:00-12:00TBDRegistration closed
Cranbrook SchoolsMeetingG9-12Hanoi2023/11/10Coed09:00-12:00InterContinental Hanoi WestlakeRegistration closed
Indian Springs SchoolMeetingG8-12Hanoi2023/11/10Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Cardigan Mountain SchoolMeetingG6-9Ho Chi Minh City2023/11/10Boys09:00-17:00TBDRegistration closed
Indian Springs SchoolMeetingG8-12Ho Chi Minh City2023/11/10Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
St. Stephen’s Episcopal SchoolMeetingG8-12Ho Chi Minh City2023/11/10Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Governor’s AcademyMeetingG9-12Ho Chi Minh City2023/11/10Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
St. Paul’s SchoolReceptionG9-12Hong Kong2023/11/10Coed16:00-17:00Hong Kong Country ClubRegistration closed
Westminster SchoolMeetingG9-12Hong Kong2023/11/10Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Cushing AcademyReceptionG9-12Seoul2023/11/10Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Miss Porter’s SchoolMeetingG9-12Seoul2023/11/10Girls09:00-17:00TBDRegistration closed
Avon Old Farms SchoolMeetingG9-12Singapore2023/11/10Boys18:00-20:00TBDRegistration closed
Berkshire SchoolMeetingG9-12Singapore2023/11/10Coed13:00-17:00Shangri-La SingaporeRegistration closed
Emma Willard SchoolMeetingG9-12Singapore2023/11/10Girls09:00-17:00TBDRegistration closed
Fay SchoolMeetingG7-9Singapore2023/11/10Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Middlesex SchoolMeetingG9-12Singapore2023/11/10Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Millbrook SchoolMeetingG9-12Singapore2023/11/10Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Milton AcademyMeetingG9-12Singapore2023/11/10Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Northfield Mount HermonMeetingG9-12Singapore2023/11/10Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Pomfret SchoolMeetingG9-12Singapore2023/11/10Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Rectory SchoolMeetingG5-9Singapore2023/11/10Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
St. Paul’s SchoolMeetingG9-12Singapore2023/11/10Coed08:30-12:00TBDRegistration closed
St. Paul’s SchoolReceptionG9-12Singapore2023/11/10Coed17:00-18:30The Arcadia Gardens Pavillion Function RoomRegistration closed
Stevenson SchoolMeetingG9-12Singapore2023/11/10Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Suffield AcademyMeetingG9-12Singapore2023/11/10Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Bement SchoolMeetingG3-9Singapore2023/11/10Coed08:00-18:00TBDRegistration closed
The Frederick Gunn SchoolMeetingG9-12Singapore2023/11/10Coed09:00-17:30TBDRegistration closed
The Hill SchoolMeetingG9-12Singapore2023/11/10Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Hotchkiss SchoolMeetingG9-12Singapore2023/11/10Coed10:00-14:30TBDRegistration closed
The Williston Northampton SchoolMeetingG9-12Singapore2023/11/10Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Westminster SchoolMeetingG9-12Singapore2023/11/10Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Mercersburg AcademyMeetingG9-12Tokyo2023/11/10Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Berkshire SchoolReceptionG9-12Beijing2023/11/09Coed18:00-19:30TBDRegistration closed
Cranbrook SchoolsMeetingG9-12Hanoi2023/11/09Coed12:00-17:00InterContinental Hanoi WestlakeRegistration closed
Indian Springs SchoolMeetingG8-12Hanoi2023/11/09Coed18:30-20:30TBDRegistration closed
Cranbrook SchoolsMeetingG9-12Ho Chi Minh City2023/11/09Coed09:00-17:00InterContinental Saigon HotelRegistration closed
Fay SchoolMeetingG7-9Ho Chi Minh City2023/11/09Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Millbrook SchoolMeetingG9-12Hong Kong2023/11/09Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
St. Paul’s SchoolMeetingG9-12Hong Kong2023/11/09Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Suffield AcademyMeetingG9-12Hong Kong2023/11/09Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Westminster SchoolReceptionG9-12Hong Kong2023/11/09Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Miss Porter’s SchoolMeetingG9-12Seoul2023/11/09Girls09:00-17:00TBDRegistration closed
The Bement SchoolMeetingG3-9Seoul2023/11/09Coed09:00-17:00COEX InterContinental HotelRegistration closed
The Hill SchoolMeetingG9-12Seoul2023/11/09Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Fay SchoolMeetingG7-9Singapore2023/11/09Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Millbrook SchoolMeetingG9-12Singapore2023/11/09Coed17:00-20:00TBDRegistration closed
Pomfret SchoolMeetingG9-12Singapore2023/11/09Coed09:00-11:00TBDRegistration closed
Rectory SchoolMeetingG5-9Singapore2023/11/09Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
St. Paul’s SchoolMeetingG9-12Singapore2023/11/09Coed08:30-09:30TBDRegistration closed
The Frederick Gunn SchoolMeetingG9-12Singapore2023/11/09Coed09:00-17:30TBDRegistration closed
The Taft SchoolReceptionG9-12Singapore2023/11/09Coed18:00-20:00TBDRegistration closed
Indian Springs SchoolMeetingG8-12Hanoi2023/11/08Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Cranbrook SchoolsMeetingG9-12Ho Chi Minh City2023/11/08Coed12:00-17:00InterContinental Saigon HotelRegistration closed
Fay SchoolMeetingG7-9Ho Chi Minh City2023/11/08Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Williston Northampton SchoolMeetingG9-12Ho Chi Minh City2023/11/08Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Indian Springs SchoolMeetingG8-12Hong Kong2023/11/08Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Millbrook SchoolMeetingG9-12Hong Kong2023/11/08Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Miss Porter’s SchoolMeetingG9-12Hong Kong2023/11/08Girls09:00-17:00TBDRegistration closed
Suffield AcademyMeetingG9-12Hong Kong2023/11/08Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Westminster SchoolMeetingG9-12Hong Kong2023/11/08Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Mercersburg AcademyMeetingG9-12Seoul2023/11/08Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Bement SchoolMeetingG3-9Seoul2023/11/08Coed09:00-17:00COEX InterContinental HotelRegistration closed
The Hill SchoolMeetingG9-12Seoul2023/11/08Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Berkshire SchoolMeetingG9-12Shanghai2023/11/08Coed13:00-16:00TBDRegistration closed
Berkshire SchoolReceptionG9-12Shanghai2023/11/08Coed18:00-19:30TBDRegistration closed
Rectory SchoolMeetingG5-9Shanghai2023/11/08Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Episcopal High SchoolMeetingG9-12Singapore2023/11/08Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
St. Paul’s SchoolMeetingG9-12Singapore2023/11/08Coed09:00-15:00TBDRegistration closed
Northfield Mount HermonMeetingG9-12Hanoi2023/11/07Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Williston Northampton SchoolMeetingG9-12Hanoi2023/11/07Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Cranbrook SchoolsMeetingG9-12Ho Chi Minh City2023/11/07Coed09:00-12:00InterContinental Saigon HotelRegistration closed
Episcopal High SchoolMeetingG9-12Ho Chi Minh City2023/11/07Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
St. Paul’s SchoolMeetingG9-12Ho Chi Minh City2023/11/07Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Indian Springs SchoolMeetingG8-12Hong Kong2023/11/07Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Millbrook SchoolV&J Bush School FairG9-12Hong Kong2023/11/07Coed16:00-19:00The Gateway - Harbour CityRegistration closed
Miss Porter’s SchoolV&J Bush School FairG9-12Hong Kong2023/11/07Girls16:00-19:00The Gateway - Harbour CityRegistration closed
Pomfret SchoolV&J Bush School FairG9-12Hong Kong2023/11/07Coed16:00-19:00The Gateway - Harbour CityRegistration closed
Suffield AcademyMeetingG9-12Hong Kong2023/11/07Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Frederick Gunn SchoolMeetingG9-12Hong Kong2023/11/07Coed09:00-17:30TBDRegistration closed
The Frederick Gunn SchoolV&J Bush School FairG9-12Hong Kong2023/11/07Coed16:00-19:00The Gateway - Harbour CityRegistration closed
Westminster SchoolV&J Bush School FairG9-12Hong Kong2023/11/07Coed16:00-19:00The Gateway - Harbour CityRegistration closed
Choate Rosemary HallJoint ReceptionG9-12Mumbai2023/11/07Coed19:00-21:00Four Seasons Hotel MumbaiRegistration closed
Deerfield AcademyJoint ReceptionG9-12Mumbai2023/11/07Coed19:00-21:00Four Seasons Hotel MumbaiRegistration closed
Phillips Academy - AndoverJoint ReceptionG9-12Mumbai2023/11/07Coed19:00-21:00Four Seasons Hotel MumbaiRegistration closed
Phillips Exeter AcademyJoint ReceptionG9-12Mumbai2023/11/07Coed19:00-21:00Four Seasons Hotel MumbaiRegistration closed
St. Paul’s SchoolJoint ReceptionG9-12Mumbai2023/11/07Coed19:00-21:00Four Seasons Hotel MumbaiRegistration closed
The Taft SchoolJoint ReceptionG9-12Mumbai2023/11/07Coed19:00-21:00Four Seasons Hotel MumbaiRegistration closed
The Bement SchoolMeetingG3-9Seoul2023/11/07Coed09:00-17:00COEX InterContinental HotelRegistration closed
The Bement SchoolReceptionG3-9Seoul2023/11/07Coed18:00-20:00The Ambassador Seoul - A Pullman Hotel Legacy RoomRegistration closed
The Hill SchoolMeetingG9-12Seoul2023/11/07Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Dana Hall SchoolShanghai Admission WorkshopG9-12Shanghai2023/11/07Girls19:00-20:303/F, Unicorn Conference Room Ascendas Plaza, No 333 Tian Yao Qiao Road, Xuhui District, ShanghaiRegistration closed
Rectory SchoolMeetingG5-9Shanghai2023/11/07Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Westminster SchoolMeetingG9-12Shanghai2023/11/07Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Berkshire SchoolMeetingG9-12Shenzhen2023/11/07Coed08:00-11:00TBDRegistration closed
St. Stephen’s Episcopal SchoolMeetingG8-12Taipei2023/11/07Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Mercersburg AcademyMeetingG9-12Beijing2023/11/07Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Taft SchoolReceptionG9-12Bangkok2023/11/06Coed18:00-19:30TBDRegistration closed
Rectory SchoolMeetingG5-9Beijing2023/11/06Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Northfield Mount HermonSaudi Aramco Expatriate Schools (SAES) Boarding School FairG9-12Dhahran2023/11/06Coed09:00-17:00Saudi Aramco Expatriate SchoolRegistration closed
Episcopal High SchoolMeetingG9-12Hanoi2023/11/06Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Millbrook SchoolMeetingG9-12Hanoi2023/11/06Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Northfield Mount HermonMeetingG9-12Hanoi2023/11/06Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Williston Northampton SchoolMeetingG9-12Hanoi2023/11/06Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Cranbrook SchoolsMeetingG9-12Ho Chi Minh City2023/11/06Coed09:00-17:00InterContinental Saigon HotelRegistration closed
St. Paul’s SchoolMeetingG9-12Ho Chi Minh City2023/11/06Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Berkshire SchoolMeetingG9-12Hong Kong2023/11/06Coed08:00-12:00TBDRegistration closed
Indian Springs SchoolMeetingG8-12Hong Kong2023/11/06Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Miss Porter’s SchoolMeetingG9-12Hong Kong2023/11/06Girls09:00-17:00TBDRegistration closed
Suffield AcademyMeetingG9-12Hong Kong2023/11/06Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Indian Springs SchoolMeetingG8-12Seoul2023/11/06Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Bement SchoolMeetingG3-9Seoul2023/11/06Coed09:00-17:00COEX InterContinental HotelRegistration closed
Rectory SchoolMeetingG5-9Shanghai2023/11/06Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Westminster SchoolMeetingG9-12Shanghai2023/11/06Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Berkshire SchoolReceptionG9-12Shenzhen2023/11/06Coed18:00-19:30TBDRegistration closed
Suffield AcademyMeetingG9-12Tokyo2023/11/06Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Hill SchoolMeetingG9-12Tokyo2023/11/06Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Dana Hall SchoolBeijing Benefit of Single-Gender SchoolsG9-12Beijing2023/11/05Girls10:00-11:30Room A2503, Block A, No. 1 Dawangxi Road, Winterless Centre, Chaoyang District, Beijing, ChinaRegistration closed
Rectory SchoolMeetingG5-9Beijing2023/11/05Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Avon Old Farms SchoolSaudi Aramco Expatriate Schools (SAES) Boarding School FairG9-12Dhahran2023/11/05Boys09:00-17:00Saudi Aramco Expatriate SchoolRegistration closed
Cranbrook SchoolsSaudi Aramco Expatriate Schools (SAES) Boarding School FairG9-12Dhahran2023/11/05Coed09:00-17:00Saudi Aramco Expatriate SchoolRegistration closed
Cushing AcademySaudi Aramco Expatriate Schools (SAES) Boarding School FairG9-12Dhahran2023/11/05Coed09:00-17:00Saudi Aramco Expatriate SchoolRegistration closed
Emma Willard SchoolSaudi Aramco Expatriate Schools (SAES) Boarding School FairG9-12Dhahran2023/11/05Girls09:00-12:00Saudi Aramco Expatriate SchoolRegistration closed
Fay SchoolSaudi Aramco Expatriate Schools (SAES) Boarding School FairG7-9Dhahran2023/11/05Coed09:00-17:00Saudi Aramco Expatriate SchoolRegistration closed
Miss Porter’s SchoolSaudi Aramco Expatriate Schools (SAES) Boarding School FairG9-12Dhahran2023/11/05Girls09:00-12:00Saudi Aramco Expatriate SchoolRegistration closed
Northfield Mount HermonSaudi Aramco Expatriate Schools (SAES) Boarding School FairG9-12Dhahran2023/11/05Coed09:00-17:00Saudi Aramco Expatriate SchoolRegistration closed
The Hill SchoolSaudi Aramco Expatriate Schools (SAES) Boarding School FairG9-12Dhahran2023/11/05Coed09:00-17:00Saudi Aramco Expatriate SchoolRegistration closed
The Hotchkiss SchoolSaudi Aramco Expatriate Schools (SAES) Boarding School FairG9-12Dhahran2023/11/05Coed09:00-17:00Saudi Aramco Expatriate SchoolRegistration closed
The Madeira SchoolSaudi Aramco Expatriate Schools (SAES) Boarding School FairG9-12Dhahran2023/11/05Girls09:00-17:00Saudi Aramco Expatriate SchoolRegistration closed
Choate Rosemary HallJoint ReceptionG9-12Dubai2023/11/05Coed18:00-20:00Marriott Hotel Al JaddafRegistration closed
Deerfield AcademyJoint ReceptionG9-12Dubai2023/11/05Coed18:00-20:00Marriott Hotel Al JaddafRegistration closed
Phillips Academy - AndoverJoint ReceptionG9-12Dubai2023/11/05Coed18:00-20:00Marriott Hotel Al JaddafRegistration closed
Phillips Exeter AcademyJoint ReceptionG9-12Dubai2023/11/05Coed18:00-20:00Marriott Hotel Al JaddafRegistration closed
St. Paul’s SchoolJoint ReceptionG9-12Dubai2023/11/05Coed18:00-20:00Marriott Hotel Al JaddafRegistration closed
The Lawrenceville SchoolJoint ReceptionG9-12Dubai2023/11/05Coed18:00-20:00Marriott Hotel Al JaddafRegistration closed
The Loomis Chaffee SchoolJoint ReceptionG9-12Dubai2023/11/05Coed18:00-20:00Marriott Hotel Al JaddafRegistration closed
The Taft SchoolJoint ReceptionG9-12Dubai2023/11/05Coed18:00-20:00Marriott Hotel Al JaddafRegistration closed
Episcopal High SchoolMeetingG9-12Hanoi2023/11/05Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Williston Northampton SchoolMeetingG9-12Hanoi2023/11/05Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Berkshire SchoolReceptionG9-12Hong Kong2023/11/05Coed18:00-19:30TBDRegistration closed
Indian Springs SchoolMeetingG8-12Seoul2023/11/05Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Bement SchoolMeetingG3-9Seoul2023/11/05Coed09:00-17:00COEX InterContinental HotelRegistration closed
The Taft SchoolReceptionG9-12Seoul2023/11/05Coed17:30-18:45Hallasan Hall at Seoul ClubRegistration closed
Mercersburg AcademyMeetingG9-12Shanghai2023/11/05Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Westminster SchoolReceptionG9-12Shanghai2023/11/05Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Mercersburg AcademyChoice Boarding School FairG9-12Tokyo2023/11/05Coed13:00-15:00The Prince Park Tower TokyoRegistration closed
Millbrook SchoolChoice Boarding School FairG9-12Tokyo2023/11/05Coed13:00-17:00The Prince Park Tower TokyoRegistration closed
Northfield Mount HermonChoice Boarding School FairG9-12Tokyo2023/11/05Coed13:00-16:00The Prince Park Tower TokyoRegistration closed
Pomfret SchoolChoice Boarding School FairG9-12Tokyo2023/11/05Coed13:00-15:00The Prince Park Tower TokyoRegistration closed
Suffield AcademyMeetingG9-12Tokyo2023/11/05Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Frederick Gunn SchoolChoice Boarding School FairG9-12Tokyo2023/11/05Coed13:00-16:00The Prince Park Tower TokyoRegistration closed
The Hill SchoolMeetingG9-12Tokyo2023/11/05Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Rectory SchoolMeetingG5-9Beijing2023/11/04Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Westminster SchoolMeetingG9-12Beijing2023/11/04Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Avon Old Farms SchoolSaudi Aramco Expatriate Schools (SAES) Boarding School FairG9-12Dhahran2023/11/04Boys09:00-17:00Saudi Aramco Expatriate SchoolRegistration closed
Berkshire SchoolSaudi Aramco Expatriate Schools (SAES) Boarding School FairG9-12Dhahran2023/11/04Coed09:00-12:00Saudi Aramco Expatriate SchoolRegistration closed
Cranbrook SchoolsSaudi Aramco Expatriate Schools (SAES) Boarding School FairG9-12Dhahran2023/11/04Coed09:00-17:00Saudi Aramco Expatriate SchoolRegistration closed
Cushing AcademySaudi Aramco Expatriate Schools (SAES) Boarding School FairG9-12Dhahran2023/11/04Coed09:00-17:00Saudi Aramco Expatriate SchoolRegistration closed
Emma Willard SchoolSaudi Aramco Expatriate Schools (SAES) Boarding School FairG9-12Dhahran2023/11/04Girls09:00-17:00Saudi Aramco Expatriate SchoolRegistration closed
Fay SchoolSaudi Aramco Expatriate Schools (SAES) Boarding School FairG7-9Dhahran2023/11/04Coed09:00-17:00Saudi Aramco Expatriate SchoolRegistration closed
Millbrook SchoolSaudi Aramco Expatriate Schools (SAES) Boarding School FairG9-12Dhahran2023/11/04Coed09:00-17:00Saudi Aramco Expatriate SchoolRegistration closed
Miss Porter’s SchoolSaudi Aramco Expatriate Schools (SAES) Boarding School FairG9-12Dhahran2023/11/04Girls09:00-17:00Saudi Aramco Expatriate SchoolRegistration closed
Northfield Mount HermonSaudi Aramco Expatriate Schools (SAES) Boarding School FairG9-12Dhahran2023/11/04Coed09:00-17:00Saudi Aramco Expatriate SchoolRegistration closed
The Hill SchoolReceptionG9-12Dhahran2023/11/04Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Hill SchoolSaudi Aramco Expatriate Schools (SAES) Boarding School FairG9-12Dhahran2023/11/04Coed09:00-17:00Saudi Aramco Expatriate SchoolRegistration closed
The Hotchkiss SchoolSaudi Aramco Expatriate Schools (SAES) Boarding School FairG9-12Dhahran2023/11/04Coed09:00-17:00Saudi Aramco Expatriate SchoolRegistration closed
The Madeira SchoolSaudi Aramco Expatriate Schools (SAES) Boarding School FairG9-12Dhahran2023/11/04Girls09:00-17:00Saudi Aramco Expatriate SchoolRegistration closed
Episcopal High SchoolMeetingG9-12Hanoi2023/11/04Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Indian Springs SchoolMeetingG8-12Seoul2023/11/04Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Williston Northampton SchoolMeetingG9-12Seoul2023/11/04Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
St. Andrew's School RIMeetingG9-12Shanghai2023/11/04Coed09:00-17:00Grand Hyatt ShanghaiRegistration closed
Westminster SchoolMeetingG9-12Shanghai2023/11/04Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Mercersburg AcademyMeetingG9-12Shenzhen2023/11/04Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Millbrook SchoolMeetingG9-12Tokyo2023/11/04Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Frederick Gunn SchoolMeetingG9-12Tokyo2023/11/04Coed09:00-17:30TBDRegistration closed
The Hill SchoolMeetingG9-12Tokyo2023/11/04Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Westminster SchoolReceptionG9-12Beijing2023/11/03Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Avon Old Farms SchoolSaudi Aramco Expatriate Schools (SAES) Boarding School FairG9-12Dhahran2023/11/03Boys09:00-17:00Saudi Aramco Expatriate SchoolRegistration closed
Berkshire SchoolSaudi Aramco Expatriate Schools (SAES) Boarding School FairG9-12Dhahran2023/11/03Coed09:00-17:00Saudi Aramco Expatriate SchoolRegistration closed
Cranbrook SchoolsSaudi Aramco Expatriate Schools (SAES) Boarding School FairG9-12Dhahran2023/11/03Coed09:00-17:00Saudi Aramco Expatriate SchoolRegistration closed
Cushing AcademySaudi Aramco Expatriate Schools (SAES) Boarding School FairG9-12Dhahran2023/11/03Coed09:00-17:00Saudi Aramco Expatriate SchoolRegistration closed
Emma Willard SchoolSaudi Aramco Expatriate Schools (SAES) Boarding School FairG9-12Dhahran2023/11/03Girls09:00-17:00Saudi Aramco Expatriate SchoolRegistration closed
Fay SchoolSaudi Aramco Expatriate Schools (SAES) Boarding School FairG7-9Dhahran2023/11/03Coed09:00-17:00Saudi Aramco Expatriate SchoolRegistration closed
Mercersburg AcademySaudi Aramco Expatriate Schools (SAES) Boarding School FairG9-12Dhahran2023/11/03Coed09:00-18:00TBDRegistration closed
Millbrook SchoolSaudi Aramco Expatriate Schools (SAES) Boarding School FairG9-12Dhahran2023/11/03Coed09:00-17:00Saudi Aramco Expatriate SchoolRegistration closed
Miss Porter’s SchoolSaudi Aramco Expatriate Schools (SAES) Boarding School FairG9-12Dhahran2023/11/03Girls09:00-17:00Saudi Aramco Expatriate SchoolRegistration closed
Northfield Mount HermonSaudi Aramco Expatriate Schools (SAES) Boarding School FairG9-12Dhahran2023/11/03Coed09:00-17:00Saudi Aramco Expatriate SchoolRegistration closed
The Hill SchoolSaudi Aramco Expatriate Schools (SAES) Boarding School FairG9-12Dhahran2023/11/03Coed09:00-17:00Saudi Aramco Expatriate SchoolRegistration closed
The Hotchkiss SchoolSaudi Aramco Expatriate Schools (SAES) Boarding School FairG9-12Dhahran2023/11/03Coed09:00-17:00Saudi Aramco Expatriate SchoolRegistration closed
The Madeira SchoolSaudi Aramco Expatriate Schools (SAES) Boarding School FairG9-12Dhahran2023/11/03Girls09:00-17:00Saudi Aramco Expatriate SchoolRegistration closed
Episcopal High SchoolMeetingG9-12Hong Kong2023/11/03Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Mercersburg AcademyMeetingG9-12Hong Kong2023/11/03Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Rectory SchoolMeetingG5-9Seoul2023/11/03Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Frederick Gunn SchoolMeetingG9-12Seoul2023/11/03Coed09:00-17:30TBDRegistration closed
The Williston Northampton SchoolMeetingG9-12Seoul2023/11/03Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
St. Andrew's School RIMeetingG9-12Shanghai2023/11/03Coed09:00-17:00Grand Hyatt ShanghaiRegistration closed
Episcopal High SchoolReceptionG9-12Shenzhen2023/11/03Coed16:30-18:30Shangri-La Hotel - Jiangsu HallRegistration closed
Indian Springs SchoolMeetingG8-12Tokyo2023/11/03Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Millbrook SchoolMeetingG9-12Tokyo2023/11/03Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Westminster SchoolMeetingG9-12Beijing2023/11/02Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Avon Old Farms SchoolMeetingG9-12Dhahran2023/11/02Boys09:00-17:00TBDRegistration closed
Fay SchoolSaudi Aramco Expatriate Schools (SAES) Boarding School FairG7-9Dhahran2023/11/02Coed09:00-17:00Saudi Aramco Expatriate SchoolRegistration closed
Northfield Mount HermonSaudi Aramco Expatriate Schools (SAES) Boarding School FairG9-12Dhahran2023/11/02Coed09:00-17:00Saudi Aramco Expatriate SchoolRegistration closed
St. Paul’s SchoolReceptionG9-12Dhahran2023/11/02Coed18:00-19:30TBDRegistration closed
Episcopal High SchoolMeetingG9-12Hong Kong2023/11/02Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Rectory SchoolMeetingG5-9Seoul2023/11/02Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Frederick Gunn SchoolMeetingG9-12Seoul2023/11/02Coed09:00-17:30TBDRegistration closed
The Williston Northampton SchoolMeetingG9-12Seoul2023/11/02Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
St. Andrew's School RIMeetingG9-12Shanghai2023/11/02Coed09:00-17:00Grand Hyatt ShanghaiRegistration closed
Indian Springs SchoolMeetingG8-12Tokyo2023/11/02Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Millbrook SchoolMeetingG9-12Tokyo2023/11/02Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Rectory SchoolMeetingG5-9Seoul2023/11/01Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Frederick Gunn SchoolMeetingG9-12Seoul2023/11/01Coed09:00-17:30TBDRegistration closed
Indian Springs SchoolMeetingG8-12Tokyo2023/11/01Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
St. Andrew's School RIMeetingG9-12Shenzhen2023/10/31Coed09:00-17:00Grand Hyatt ShenzhenRegistration closed
Rectory SchoolMeetingG5-9Tokyo2023/10/31Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Pomfret SchoolMeetingG9-12Seoul2023/10/30Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Rectory SchoolMeetingG5-9Tokyo2023/10/30Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Peddie SchoolMeetingG9-12Tokyo2023/10/30Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
St. Andrew's School RIMeetingG9-12Beijing2023/10/29Coed09:00-17:00Grand Hyatt BeijingRegistration closed
The Peddie SchoolReceptionG9-12Tokyo2023/10/29Coed16:00-17:30TBDRegistration closed
Tabor AcademyReceptionG9-12Bangkok2023/10/28Coed10:00-12:00GCP Terminal 21 HotelRegistration closed
St. Andrew's School RIMeetingG9-12Beijing2023/10/28Coed09:00-17:00Grand Hyatt BeijingRegistration closed
Pomfret SchoolMeetingG9-12Hong Kong2023/10/28Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Peddie SchoolMeetingG9-12Seoul2023/10/28Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
St. Andrew's School RIMeetingG9-12Beijing2023/10/27Coed09:00-17:00Grand Hyatt BeijingRegistration closed
Tabor AcademyMeetingG9-12Hanoi2023/10/27Coed14:00-17:00AEG Vietnam, HanoiRegistration closed
Tabor AcademyMeetingG9-12Ho Chi Minh City2023/10/27Coed15:30-18:30AEG Vietnam, Ho Chi Minh CityRegistration closed
Pomfret SchoolMeetingG9-12Hong Kong2023/10/27Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Peddie SchoolReceptionG9-12Seoul2023/10/27Coed18:00-19:15TBDRegistration closed
Tabor AcademyMeetingG9-12Taipei2023/10/27Coed14:00-16:30Shangri-La Far Eastern HotelRegistration closed
The Peddie SchoolMeetingG9-12Hong Kong2023/10/26Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Peddie SchoolReceptionG9-12Hong Kong2023/10/26Coed16:00-17:30TBDRegistration closed
Pomfret SchoolMeetingG9-12Shanghai2023/10/26Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Tabor AcademyReceptionG9-12Shenzhen2023/10/26Coed18:30-20:30The Oct Harbour, Shenzhen - Marriott Executive ApartmentsRegistration closed
Tabor AcademyReceptionG9-12Shanghai2023/10/25Coed19:00-20:00Hotel Indigo on the BundRegistration closed
Pomfret SchoolMeetingG9-12Beijing2023/10/24Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Tabor AcademyReceptionG9-12Beijing2023/10/24Coed18:30-20:30Legendale Hotel BeijingRegistration closed
The Peddie SchoolMeetingG9-12Singapore2023/10/24Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Peddie SchoolReceptionG9-12Singapore2023/10/24Coed16:30-18:00TBDRegistration closed
Tabor AcademyReceptionG9-12Seoul2023/10/23Coed17:30-19:30The Plaza Seoul HotelRegistration closed
Pomfret SchoolMeetingG9-12Seoul2023/10/22Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Tabor AcademyReceptionG9-12Tokyo2023/10/22Coed18:30-20:30Cerulean Tower HotelRegistration closed
Pomfret SchoolMeetingG9-12Seoul2023/10/21Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Pomfret SchoolMeetingG9-12Seoul2023/10/20Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Phillips Academy - AndoverReceptionG9-12Seoul2023/10/12Coed18:00-19:30Grand Hyatt SeoulRegistration closed
Phillips Academy - AndoverReceptionG9-12Beijing2023/10/11Coed18:00-19:30Beijing Hong Kong Jockey Club ClubhouseRegistration closed
Phillips Academy - AndoverReceptionG9-12Shanghai2023/10/10Coed18:00-19:30J Hotel, Shanghai TowerRegistration closed
Phillips Academy - AndoverReceptionG9-12Hong Kong2023/10/08Coed18:00-19:30Conrad Hong KongRegistration closed
Indian Mountain SchoolMeetingG5-9Seoul2023/10/07Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Phillips Academy - AndoverReceptionG9-12Singapore2023/10/07Coed18:00-19:30The Fullerton Hotel SingaporeRegistration closed
Indian Mountain SchoolMeetingG5-9Seoul2023/10/06Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Indian Mountain SchoolMeetingG5-9Seoul2023/10/05Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Indian Mountain SchoolMeetingG5-9Seoul2023/10/04Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Cardigan Mountain SchoolMeetingG6-9Shanghai2023/10/04Boys09:00-17:00TBDRegistration closed
Cardigan Mountain SchoolMeetingG6-9Shanghai2023/10/03Boys09:00-17:00TBDRegistration closed
Cardigan Mountain SchoolMeetingG6-9Chengdu2023/10/02Boys09:00-17:00TBDRegistration closed
Cardigan Mountain SchoolMeetingG6-9Chengdu2023/10/01Boys09:00-17:00TBDRegistration closed
Cardigan Mountain SchoolMeetingG6-9Beijing2023/09/30Boys09:00-17:00TBDRegistration closed
Indian Mountain SchoolTABS Fall 2023 RecruitmentG5-9Tokyo2023/09/30Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Cardigan Mountain SchoolMeetingG6-9Beijing2023/09/29Boys09:00-17:00TBDRegistration closed
Cardigan Mountain SchoolMeetingG6-9Hong Kong2023/09/28Boys09:00-17:00TBDRegistration closed
Cardigan Mountain SchoolMeetingG6-9Hong Kong2023/09/27Boys09:00-17:00TBDRegistration closed
Cardigan Mountain SchoolMeetingG6-9Hong Kong2023/09/26Boys09:00-17:00TBDRegistration closed
Phillips Exeter AcademyReceptionG9-12Shanghai2023/09/26Coed18:00-20:00The House of RooseveltRegistration closed
Phillips Exeter AcademyReceptionG9-12Beijing2023/09/25Coed18:30-20:30The St. Regis BeijingRegistration closed
Cardigan Mountain SchoolMeetingG6-9Hong Kong2023/09/25Boys09:00-17:00TBDRegistration closed
Indian Springs SchoolMeetingG8-12Shanghai2023/09/25Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Phillips Exeter AcademyReceptionG9-12Hong Kong2023/09/24Coed18:00-20:00Renaissance Hong Kong Harbour View HotelRegistration closed
Groton SchoolMeetingG8-12Seoul2023/09/24Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Indian Springs SchoolMeetingG8-12Shanghai2023/09/24Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Indian Springs SchoolMeetingG8-12Shanghai2023/09/23Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Groton SchoolMeetingG8-12Beijing2023/09/22Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Indian Springs SchoolMeetingG8-12Beijing2023/09/22Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Indian Springs SchoolMeetingG8-12Shanghai2023/09/22Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Thacher SchoolReceptionG9-12Tokyo2023/09/22Coed17:00-18:30The Prince Gallery Tokyo KioichoRegistration closed
Indian Springs SchoolMeetingG8-12Beijing2023/09/21Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Phillips Exeter AcademyReceptionG9-12Taipei2023/09/21Coed19:00-21:00Regent TaipeiRegistration closed
Indian Springs SchoolMeetingG8-12Beijing2023/09/20Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Groton SchoolMeetingG8-12Hong Kong2023/09/20Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Thacher SchoolReceptionG9-12Hong Kong2023/09/20Coed17:00-18:30The Hong Kong Jockey ClubRegistration closed
Phillips Exeter AcademyReceptionG9-12Singapore2023/09/20Coed19:00-21:00The Fullerton Hotel SingaporeRegistration closed
Indian Springs SchoolMeetingG8-12Beijing2023/09/19Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Emma Willard SchoolMeetingG9-12Ho Chi Minh City2023/09/19Girls09:00-17:00TBDRegistration closed
Phillips Exeter AcademyReceptionG9-12Seoul2023/09/19Coed18:00-20:00Four Seasons Hotel SeoulRegistration closed
The Thacher SchoolReceptionG9-12Shenzhen2023/09/19Coed16:30-18:00The Langham ShenzhenRegistration closed
Emma Willard SchoolMeetingG9-12Ho Chi Minh City2023/09/18Girls09:00-17:00TBDRegistration closed
Groton SchoolMeetingG8-12Shanghai2023/09/18Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Indian Springs SchoolMeetingG8-12Singapore2023/09/18Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
Phillips Exeter AcademyReceptionG9-12Bangkok2023/09/17Coed18:00-20:00Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorldRegistration closed
The Thacher SchoolReceptionG9-12Beijing2023/09/17Coed16:00-17:30The Hong Kong Jockey Club Beijing ClubhouseRegistration closed
Emma Willard SchoolMeetingG9-12Ho Chi Minh City2023/09/17Girls09:00-17:00TBDRegistration closed
Indian Springs SchoolAMVNX FairG8-12Ho Chi Minh City2023/09/17Coed17:00-19:00Sofitel Saigon PlazaRegistration closed
Indian Springs SchoolAMVNX FairG8-12Hanoi2023/09/16Coed17:00-19:00Hanoi Daewoo HotelRegistration closed
Emma Willard SchoolAMVNX FairG9-12Ho Chi Minh City2023/09/16Girls09:00-17:00TBDRegistration closed
Indian Springs SchoolMeetingG8-12Hanoi2023/09/15Coed09:00-17:00TBDRegistration closed
The Thacher SchoolReceptionG9-12Shanghai2023/09/15Coed09:00-10:30Portman Ritz-Carlton ShanghaiRegistration closed
The Thacher SchoolReceptionG9-12Seoul2023/09/13Coed17:00-18:30Grand Hyatt SeoulRegistration closed

Tìm hiểu thêm

Hội chợ trường nội trú Sesameed

Gặp gỡ các trường nội trú tốt nhất trên thế giới.

Ngày hội trường nội trú Hoa Kỳ 2023 -
Singapore

Tìm hiểu thêm về Hội chợ Trường Nội trú Hoa Kỳ tại Singapore.

Ngày hội trường nội trú Hoa Kỳ 2023 -
Bangkok

Tìm hiểu thêm về Hội chợ Trường Nội trú Hoa Kỳ tại Bangkok.

Hội thảo sắp tới

Hãy đến và tìm hiểu về một loạt các chủ đề giáo dục.

Đến sớm!

Trực tuyến

Mọi thứ bạn cần biết về vừng

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là văn bản giả của ngành công nghiệp in ấn và sắp chữ.

Trực tuyến

Mọi thứ bạn cần biết về vừng

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là văn bản giả của ngành công nghiệp in ấn và sắp chữ.

Trực tuyến

Mọi thứ bạn cần biết về vừng

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là văn bản giả của ngành công nghiệp in ấn và sắp chữ.

[contact-form-7 id="9"]

Join the Sesameed Community to stay connected with us!

[contact-form-7 id="4139"]