Skip links

Hội thảo

Hội thảo sắp tới của chúng tôi

Nghe và nghe về các chủ đề trường nội trú được tuyển chọn đặc biệt.

Với sự ra đời của công nghệ hội nghị và sự chấp nhận các cuộc họp trực tuyến trên toàn thế giới, các trường nội trú cũng đã trở nên tích cực hơn trong việc thực hiện các hội thảo trên web giới thiệu về trường học của họ. Đây thường là những cách nhanh chóng, thuận tiện, chi phí thấp, không gặp rắc rối để tìm hiểu trường học ngoài cách tiếp cận tốt nhất: trực tiếp đến thăm trường. Đăng ký bất kỳ hội thảo trên web nào mà gia đình bạn quan tâm. Tập hợp mọi người lại với nhau và tìm hiểu về từng trường nội trú, tất cả đều thoải mái tại nhà riêng của bạn!

Đến sớm!

Why Boarding Schools

Online

Why Boarding Schools

Organized by: Millbrook School

Join Admission Directors from some of the top boarding schools in America for overview of the unique benefits of the boarding school experience

  • 7:00 PM - 8:00 PM ET
  • Zoom
  • 2022/09/06
  • Avon Old Farms, Berkshire School, Blair Academy, Millbrook School, Miss Porter's Sshool, Suffield Academy, Westminster School

Register for seminar

Boarding Schools' Support for Students with Learning Differences

Online

Boarding Schools' Support for Students with Learning Differences

Organized by: Sesameed

TBD

  • 7:00 PM - 8:00 PM ET
  • Zoom
  • 2023/09/05
  • TBD

Register for seminar

Bạn đã bỏ lỡ một hội thảo?

Đừng băn khoăn! Hãy ghé qua để nắm bắt những điểm nổi bật chính ở đây

[contact-form-7 id="9"]

Join the Sesameed Community to stay connected with us!

[contact-form-7 id="4139"]