Skip links

Hội thảo

Hội thảo sắp tới của chúng tôi

Nghe và nghe về các chủ đề trường nội trú được tuyển chọn đặc biệt.

Với sự ra đời của công nghệ hội nghị và sự chấp nhận các cuộc họp trực tuyến trên toàn thế giới, các trường nội trú cũng đã trở nên tích cực hơn trong việc thực hiện các hội thảo trên web giới thiệu về trường học của họ. Đây thường là những cách nhanh chóng, thuận tiện, chi phí thấp, không gặp rắc rối để tìm hiểu trường học ngoài cách tiếp cận tốt nhất: trực tiếp đến thăm trường. Đăng ký bất kỳ hội thảo trên web nào mà gia đình bạn quan tâm. Tập hợp mọi người lại với nhau và tìm hiểu về từng trường nội trú, tất cả đều thoải mái tại nhà riêng của bạn!

Đến sớm!

Student Profile Building

Online

Student Profile Building

Organized by: Sesameed

We are inviting parents and students to discover how to harness strengths, achievements, interests, and experiences of an applicant to enhance their chances of admission to top US junior and senior boarding schools.

  • 19:30
  • Zoom
  • 2024/03/21
  • Daniel Szeto - Founder & Head - Sesameed Education

Register for seminar

Admission Trend & Analysis for US Boarding SchoolApplication Season 2023/2024

Online

Admission Trend & Analysis for US Boarding SchoolApplication Season 2023/2024

Organized by: Sesameed

We are inviting parents and students to explore valuable insights from the US Boarding School application Season 2023/2024

  • 19:30
  • Zoom
  • 2024/04/24
  • Daniel Szeto - Founder & Head - Sesameed Education

Register for seminar

Bạn đã bỏ lỡ một hội thảo?

Đừng băn khoăn! Hãy ghé qua để nắm bắt những điểm nổi bật chính ở đây

[contact-form-7 id="9"]

Join the Sesameed Community to stay connected with us!

[contact-form-7 id="4139"]